top of page

HANDLEIDING VOOR ONTHEEMDEN


 

Screen Shot 2023-06-14 at 10.24.25 AM.png

‘Een poëtische zoektocht. Krachtig, raak en vol
ingehouden zang. Alle zintuigen reizen mee. Twee werelden vloeien samen:
verhalen over de oude kolonie én de ontdekking van het moderne Indonesië’

– Adriaan van Dis
 

‘Handleiding voor Ontheemden is een fantastische reis door tijd – en door taal – die je moet ondergaan.

Soms gooit Block je in het diepe, maar hij laat je niet los’
– Dido Michielsen

'In soms pijnlijk mooie beelden (...) en met milde humor, vermengt de persoonlijke zoektocht van de dichter zich met de koloniale geschiedenis van het land van zijn voorouders'

- TROUW Letter & Geest

'Noem Robin Block gerust een van de belangrijkste Indische stemmen van zijn generatie. Niet iemand die gemakzuchtig clichés uit het verleden herkauwt, maar ook niet dat verleden al te stellig cancelt'

- Indisch Tijdschrift MOESSON

'Robin Block pelt laag na laag, cyclus na cyclus de zogenaamde zekerheid af dat we samenvallen met onszelf en de plek waar we leven. 'thuis is in mijn lichaam / hoe moet ik anders liefhebben // de wind kerft een voorouder in mijn gezicht', lezen we. Robin Block krabt aan de huid van de lezer tot het gaat bloeden. Dat maakt Handleiding voor Ontheemden tot een onmisbaar boek voor elk van ons...'

- Poëzietijdschrift AWATER

Deze bundel is geschreven als een monument

en beschrijft de zoektocht naar identiteit en wortels. Net als de titel zijn de gedichten betoverend en nuchter tegelijk. De dichter oordeelt niet, maar aanvaardt met humor en zelfspot de verschillende werelden die een identiteit vormen voor het leven en voortleven; De manier waarop Robin Block dat doet dat doet, maakt de bundel en daarmee de titel tot een boeiend, maar ook

verbindend en troostrijk leesavontuur.

- Jury Granate Poëzieprijs

[Handleiding voor Ontheemden is een] bundel, die kenmerken heeft van magisch reisverslag, avonturenroman, datingapp, liefdesverhaal en autobiografische familiegeschiedenis, maar bovenal poëzie blijft. Kern is de zoektocht naar onrecht en het recht om te bestaan, en op iedere pagina is duidelijk hoezeer de taal nodig is bij deze zoektocht. Taal is het waarin vragen gesteld kunnen worden aan het verleden. ‘Geschiedenis beklijft niet onder een struikje’, zegt een van de personages in deze veelstemmige bundel, maar geschiedenis beklijft wel in taal.

- Jury De Herman de Coninckprijs

 

Zijn zoektocht heeft een bundel opgeleverd die betoverend en nuchter tegelijk is, de uitkomst van de erfenis van twee culturen. Block [...] aanvaardt zowel de Nederlandse als de Indonesische kant van zijn afstamming. Hij heeft met deze bundel een monument geschreven voor zijn voorvaderen, maar minstens zo belangrijk is het feit dat hij zijn verre, anonieme oermoeder haar naam heeft weten terug te geven.

- LITERAIR NEDERLAND

Op reis in Indonesië werd dichter Robin Block geconfronteerd met een grimmig verleden,
met intimiteit en afstandelijkheid, met armoede en dubieuze welvaart. In de bundel mag de lezer met hem meereizen door zijn veelomvattende familie
geschiedenis. [...] Het indrukwekkendste van Handleiding voor Ontheemden is dat Block het verleden en het heden op een vaak desoriënterende, soms harmonische manier weet te versmelten. Handleiding voor Ontheemden wordt geen moment te zweverig omdat Block een goed gevoel voor dosering heeft. Hij voelt aan waar ernst past, of juist hoop, ironie, mysterie, herkenbare alledaagsheid, zelfspot, en donkere humor. 

- de lage landen

Handleiding voor Ontheemden is prachtig poëtisch én politiek. Het confronteert, maar laat je niet wegkijken. Het bevraagt, zonder dat het eenduidige antwoorden geeft. Het verbindt een persoonlijk verhaal aan een grotere geschiedenis. En daarmee behoort Robin Block tot een derde generatie makers van Indonesisch-Nederlandse afkomst, die niet vanuit een positie van slachtofferschap handelen. Het is een bevrijdend soort kunst die een functie kan hebben in de spierwitte Nederlandse literatuurwereld: ruimte maken voor andere stemmen, stijlen en perspectieven.

- De Nederlandse Boekengids

HANDLEIDING VOOR ONTHEEMDEN

Toen de grootouders van Robin Block na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland kwamen,
wachtte hun een kille ontvangst waar geen inburgeringsboekje tegen opgewassen was.
Want hoe maak je van een nieuw land je thuis?

In zijn Handleiding voor Ontheemden spiegelt Block, balancerend tussen verschillende culturen en nationaliteiten,
zijn eigen zoektocht naar identiteit aan die van zijn grootouders. Tijdens zijn reis naar het moderne Indonesië
komt 400 jaar koloniale geschiedenis tot leven door de stemmen van en ontmoetingen met verschillende personages: zo zijn er de eigenzinnige Javaanse oermoeder die voortdurend overhoopligt met de afstandelijke Europese voorvader, een jonge Jakartaanse influencer die haar geheimen letterlijk op haar lijf draagt en een grillige gids die onderwereld en geestenwereld met elkaar verbindt.

Met rijke beelden en subtiele humor leest deze dichtbundel als een intiem en meeslepend reisverhaal,
waarin Block het diep persoonlijke verbindt met een grotere geschiedenis.
Voor iedereen die een plek zoekt tussen landen en vlaggen.

 

IMG-20220307-WA0009.jpg

HET CONTRACT IS GETEKEND!

Met ganzenveer en inkt zoals het hoort.

Mijn dichtbundel Handleiding voor Ontheemden verschijnt op 18 juli 2023 bij uitgeverij Atlas-Contact.

CONTRACT SIGNED!

With some good old quill and ink.

My new poetry book Handbook for the Displaced

will be published July 18th 2023 at Atlas-Contact .

Robin Block (1980) studeerde Engelstalige literatuur aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studeerde af op dystopische literatuur

als middel tot maatschappijkritiek. In 2005 verscheen zijn debuutpoëzieboek Bestialen, waarvan enkele gedichten zijn opgenomen in nationale bloemlezingen van onder meer Gerrit Komrij.

 

In 2019 heeft Robin Block samen met de Indonesische schrijfster en performer Angelina Enny de poëziecollectie In Between, Di Antara (2019) uitgebracht. Het boek verkent de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië aan de hand van persoonlijke verhalen, mantra's en memorabilia. Enkele van de thema's zijn oorlogstrauma en migratie, en hoe zowel kracten als lasten worden doorgegeven en geheeld over meerdere generaties.

 

Robin Block is een ervaren performer die te zien was op vele nationale en internationale podia en festivals zoals Winternachten, Motel Mozaïque, Lowlands, Oerol, Wintertuin, BAM Berlin, Aurillac, Mare Milano, Kommunitas Salihara Jakarta, Ubud Readers & Writers Festival, soms solo, soms met zijn poëzie-muziektheatergroep Project Wildeman.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robin Block (1980) studied English literature at the Free University of Amsterdam, and graduated on dystopian literature as a means of social criticism. In 2005 he published his debut poetry book Bestialen, of which several poems were included in national anthologies by, among others, renown poet and compiler Gerrit Komrij.

 

In 2019, Robin Block has published the poetry book In Between, Di Antara (2019) together with Indonesian writer and performer Angelina Enny. The book explores the shared history of Indonesia and the Netherlands by means of personal stories, mantra's and memorabilia. Some of

the themes involve war trauma and migration, and how both strengths and burdens are passed on and healed over several generations.

 

Robin Block is an accomplished stage performer who featured at many national and international podiums and festivals such as Motel Mozaïque, Lowlands, Oerol, Wintertuin, BAM Berlin, Aurillac, Mare Milano, Kommunitas Salihara Jakarta, Ubud Readers & Writers Festival, sometimes solo, sometimes with his poetry-music-theatre group Project Wildeman.

In Between_front cover.jpeg

IN BETWEEN, DI ANTARA

BLOCK, Robin & Angelina Enny

Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020, 2nd edition. xxxvi + 224 pagina's; paperback; 11,5 cm x 19 cm; 179 gram.

ISBN: 978-602-481-315-4. Bilingual: English and Indonesian. Foreword by Ayu Utami & Remco Raben.

NU OOK TE KOOP IN NEDERLAND: de dichtbundel IN BETWEEN, DI ANTARA  -  BESTEL HIER

BUY THE NEW POETRY BOOK IN BETWEEN, DI ANTARA!    FOR THE NETHERLANDS & WORLDWIDE: BUY HERE

                                                                                                        FOR INDONESIA: BUY HERE

                                                                                                        DIGITAL VERSION 1st ed.

In Between, Di Antara brengt twee werelden samen in gedichten, verhalen en mantra's.

Robin Block (NL) en Angelina Enny (ID) creëren een tussenwereld waar verleden en heden, het mythische

en het alledaagse, familietrauma en overlevingskracht elkaar ontmoeten. Wat gebeurt er als we onze meest

persoonlijke verhalen als vertrekpunt nemen en luisteren naar de geluiden van onze herinneringen, dromen,

de echo's van onze voorouders? 

****************************************************************

In Between, Di Antara brings two worlds together in poems, personal stories and mantras.

Robin Block (NL) and Angelina Enny (ID) create an in-between world of the past and present,

the mythical and the real, the personal and the universal. What happens when we share our most

personal stories? And listen to the sounds of our memories and dreams, the voices of our ancestors?

MY BLOOD

VACATURE FIGURANT

ONDERHUIDSE OORLOG / INNER WAR / PEPERANGAN BATIN

JAKARTA (Live at Ubud Writers and Readers Festival)

Screen Shot 2019-12-21 at 12.00.38 PM.pn

Bestialen. De Windroos gedichten.

Uitgeverij Holland - Haarlem, 2005.

ISBN 9789025109837.

Taal: Nederlands

Bijzonderheden: 2005, paperback, 31 pp.

Bestialen is een opmerkelijk debuut van een jonge dichter met een aantal gedichten waar ik bijzonder van heb genoten. Het opmerkelijke is mijns inziens echter vooral gelegen in de revelatie van een achterliggende wereldbeschouwing en ethos, die niettegenstaande het ook aanwezige cynisme wijst op een betrokkenheid bij deze wereld, zo broodnodig voor verandering. -

 

Ton van 't Hof

----------------------------------------------------------------------

je ruikt het talent dat onder de staccato woordopeenvolging verborgen ligt. Kom maar op Block, met je ‘noem het liefde priemend in de weekste wonde’ en je

 

alles in de bottenzak wil dansen

alles in de huidcel smeekt om adem

 

pelt de blaker van dit weke vel

 

Block komt er wel.

Erik-jan Harmens, Parool

Overige publicaties als Dichter

Het gedicht Dolle honden jonge goden (uit Bestialen) is door Gerrit Komrij opgenomen in de bloemlezing DE 21ste EEUW IN 185 GEDICHTEN. (Uitgeverij de Bezige Bij, 2010). ISBN 9789023454342.

 

Het gedicht Strotjoch Wondvocht is geïnspireerd op horror van Lucebert en op verzoek van Daniël Dee geschreven voor de bloemlezing Meesterwerk. Dichters Van Nu Over Hun Voorgangers. (Uitgeverij Passage, 2009). ISBN 978905452152.

 

Het gedicht Visitatie (uit Bestialen) is opgenomen in de bloemlezing Voor een dag van morgen. De allermooiste Windroosgedichten 1950-2006 (Uitgeverij Holland, 2007). ISBN 9789025110147.

 

Het gedicht Narrenschip (uit Bestialen) is opgenomen in de bloemlezing 25 jaar Nederlandstalige poëzie -1980-2005- in 666 en een stuk of wat gedichten (BnM uitgevers, 2006). ISBN 9789077907207.

 

Prijzen en vermeldingen

- Jaarwinnaar Festina Lente Poëzieslag 2004

- Jaarwinnaar Poetry Slam Rotterdam 2004

- Finalist NK Poetryslam 2005

bottom of page